Despre

Istoria Școlii Doctorale de Informatică Economică este strâns legata de istoria Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Primele teze de doctorat au fost făcute în domeniul statisticii. In anii 1956-1965, la specializarea Statistică teoretica au fost conferite șapte titluri de candidat în științe (echivalentul actual al titlului de doctor), iar la specializarea Planificarea economiei naționale, opt astfel de titluri. După înființarea facultății, în anul 1967, au fost susținute următoarele domenii de doctorat: Planificarea economiei naționale, Calcul economic si cibernetica economica, Statistică economică și teoretică. In perioada 2000-2004 facultatea a gestionat un domeniu unic de doctorat, Cibernetică și statistică economică, cu trei specializări: Cibernetică economică, Informatică economică și Statistică economică. Din 2008 pregătirea doctorală se realizează în doua domenii: Informatică Economica și Cibernetica și Statistică Economică. Din acest an se înființează Școala Doctorală de Informatică Economică cu un număr mare de conducători de doctorat. Temele de cercetare doctorala sunt variate și sunt propuse din domeniile de vârf ale Tehnologiei Informației cu aplicabilitate preponderentă în domeniul economic.

Scroll to top