Susținere rapoarte de progres, 6 – 17 iunie 2022

Conform Graficului activităților la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021 – 2022, în perioada 16 mai – 3 iunie 2022 studenții – doctoranzi din anii I, II și III vor depune online, prin intermediul platformei http://portal.doctorat.ase.ro, rapoartele de progres al cercetării privind derularea stagiului doctoral.

În perioada 6 – 17 iunie 2022 are loc evaluarea rapoartelor de progres de către comisiile de îndrumare. Evaluările vor avea loc cu prezență fizică în campus, conform calendarului stabilit de către conducătorul de doctorat împreună cu comisia de îndrumare. După susținere, raportul de progres avizat/evaluat de către conducătorul de doctorat și de către membrii comisiei de îndrumare, datat și semnat, va fi încărcat pe platformă și depus la Biroul CSUD în original.

Scroll to top