Invitație pentru doctoranzi: proiectul Smart Student – Studenți inovatori, tineri antreprenori

Adresăm studenților doctoranzi invitația de a se înscrie în proiectulSMART STUDENT – Studenți inovatori, tineri antreprenori”, cod SMIS 142129. Acesta este un proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, împreună cu Asociația ASCEND și cu ASE ca partener pentru identificarea grupului țintă.

În grupul țintă se pot înscrie doctoranzii cu domiciliul/reședința în orice regiune a țării (inclusiv București-Ilfov) care nu au mai participat la cursuri de „Competente antreprenoriale” cofinanțate din fonduri nerambursabile.

Principalul beneficiu al înscrierii în proiect, pe lângă accesul la un pachet de activități formative antreprenoriale, este reprezentat de posibilitatea obținerii de finanțare nerambursabilă până la 100.000 euro pentru o afacere înființată în toate regiunile țării (cu excepția București-Ilfov).

Perioada de recrutare a grupului țintă este restrânsă și numărul de locuri limitat; ca urmare, recomandăm ca înscrierea sa se realizeze cât mai curând.

Puteți descărca o scurtă prezentare a proiectului, iar cei care doresc detalii suplimentare si informații despre înscriere se pot adresa pe email la adresa: nadia.ciocoiu@man.ase.ro.

Scroll to top