Depunere contracte de studii și PID-uri (anul I)

Pentru depunerea contractelor de studii, studenții-doctoranzi din cadrul SDIE sînt programați pe 7 octombrie 2021, în intervalul 9:00 – 12:00, la secretariatul CSUD. Acestea trebuie completate și semnate de către doctorand și de către conducătorul științific în patru exemplare.

Pentru redactarea PID-ul și depunerea acestuia termenul limită este 21 octombrie 2021. Documentele se vor transmite cu semnături, în format electronic, la adresa sdie@ase.ro.

Toate documentele sînt disponibile pe site-ul CSUD: http://doctorat.ase.ro/formulare și http://doctorat.ase.ro/english-2.

Scroll to top